Storitve

Storitve

 

Implementacija varnostnih rešitev iz našega programa, šolanje o uporabi, vzdrževanje in tehnična pomoč.

 

Varnostni pregledi

 

Pregledi in varnostni testi računalniških sistemov, omrežij in aplikacij: odkrivanje ranljivosti in vdorni testi.

 

Upravljanje varnosti informacij – ISO/IEC 27001

 

Analize odstopanja od standarda, varnostni pregledi, analize tveganj in upravljanje s tveganji, varnostne politike, priprava na certificiranje

 

Upravljanje neprekinjenega poslovanja – ISO 22301

 

Analize vplivov na poslovanje, kritičnost procesov, analize tveganj, strategije in načrti neprekinjenega poslovanja